J’ai demandé à Maman de faire frire quelques sufganiyot, puis nous les avons amenés à Mamie et nous les avons tous mangé !

Poprosiłem Mamusię, aby usmażyła nam sufganiyot. Następnie zawieźliśmy je do Babci i razem wszystkie zjedliśmy !

suf_0001 suf_0002 suf_0003 suf_0004 suf_0005 suf_0006 suf_0007 suf_0008 suf_0009 suf_0010 suf_0011 suf_0012 suf_0013 suf_0014 suf_0015 suf_0016 suf_0017 suf_0018 suf_0019 suf_0020 suf_0021 suf_0022 suf_0023 suf_0024 suf_0025 suf_0026 suf_0027 suf_0028 suf_0029

Cette année… Il s’en ait fallu de peu que Noël n’arrive même pas. Ouf, heureusement nous sommes après la veillée de Noël, maintenant je peux vous dire la vérité. J’ai été appelé en mission spéciale – J’ai dû retrouver le traîneau du Père Noël. Et parce que la mission était urgente – j’ai demandé de l’aide, aux Elfes. Mission accomplie. J’espère que tout le monde a obtenu ses cadeaux à temps ..?!

W tym roku… o mały włos, a Święta w ogóle by się nie odbyły. Uff, na szczęście już po Wigilii, zatem mogę teraz o tym mówić. Zostałem powołany do misji specjalnej – musiałem odnaleźć sanie Mikołaja. A ponieważ sprawa była dość pilna, poprosiłem o pomoc Elfy. Misja zakończona pomyślnie. Mam nadzieję, że prezenty dotarły do wszystkich na czas..?!

1y6a6120 1y6a6125 1y6a6128 1y6a6130 1y6a6133 1y6a6137 1y6a6139 1y6a6143 1y6a6145 1y6a6151 1y6a6158 1y6a6159 1y6a6168 1y6a6177 1y6a6180 1y6a6185 1y6a6190 1y6a6199 1y6a6201 1y6a6210 1y6a6212 1y6a6218 1y6a6232 1y6a6234 1y6a6236 1y6a6238 1y6a6240 1y6a6251 1y6a6270 1y6a6286 1y6a6290 1y6a6305 1y6a6314 1y6a6321 1y6a6328 1y6a6337 1y6a6339 1y6a6348 1y6a6356 1y6a6359 1y6a6363 1y6a6374 1y6a6393 1y6a6442 1y6a6454 1y6a6465 1y6a6469 1y6a6490 1y6a6502 1y6a6517 1y6a6538 1y6a6545 1y6a6553 1y6a6560 1y6a6561 1y6a6564 1y6a6619 1y6a6626 1y6a6631 1y6a6636 1y6a6638 1y6a6642 1y6a6654 1y6a6665 1y6a6676 1y6a6679 1y6a6691