Les cinq prochains posts porteront sur l’Islande, où j’ai passé trois merveilleuses semaines d’août. J’étais là bas avec mes parents, nous avons fait un tour du sud et de l’ouest, nous changions de lieu pour dormir tous les deux à trois jours. L’ensemble du voyage a été conçu pour nous par nos amis de France, qui passaient 6 mois en Islande. Ils avaient un appartement, travaillaient là-bas, et leur fille passait ces quelques mois dans une école locale. Le voyage en Islande a été très réussi – nous n’avons eu qu’un seul jour de pluie et tout le reste n’était que soleil!

Et cinq posts parce que nous avons organisé nos photos du voyage. Maintenant, la première partie, profitez-en!

Pięć następnych postów o Islandii, tam bowiem spędziłem cudowne trzy tygodnie sierpnia. Byłem z rodzicami, zrobiliśmy objazd południa i zachodu, zmienialiśmy miejsce spania co dwa-trzy dni. Całą trasę opracowali dla nas nasi przyjaciele z Francji, którzy spędzają 6 miesięcy właśnie na Islandii. Mają tam mieszkanie i stamtąd pracują, a ich córka chodzi przez te kilka miesięcy do lokalnej szkoły. Wycieczka na Islandię bardzo nam się udała – mieliśmy zaledwie dzień deszczu, a wszystkie pozostałe dni świeciło słońce!

A pięć postów dlatego, że posegregowaliśmy tak nasze zdjęcia z wycieczki. Teraz pierwsza część, zapraszam do oglądania!

I-V SNAEFELLSNES

leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.